Γιάννης Σαμπαθιανάκης

Το κόμποστ που παράγεται στη ΔΕΥΑ Ρεθύμνου είναι άριστης ποιότητας και πληροί όλες τις προϋποθέσεις για χρήση στη γεωργία.

Γιάννης Σαμπαθιανάκης

Τεχνολόγιος Γεωπόνος Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο