ΔΕΥΑ Ρεθύμνου

Συνεισφορά 35 χρόνων στην ποιότητα ζωής του Ρεθύμνου

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (Δ.Ε.Υ.Α.Ρ.), συστήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.1069/80 το έτος 1981 με το Προεδρικό Διάταγμα 375/81 μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου.

Κεντρικά Γραφεία ΔΕΥΑΡ

Τα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης στεγάζονται στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού Ρεθύμνου , βόρεια του Κόμβου Ατσιποπούλου στη θέση «Μύτη Γρύντα».

Φορέας Διαχείρισης Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης και Κομποστοποίησης

Κύριος των έργων της Μονάδας Ηλιακής Ξήρανσης και Κομποστοποίησης και φορέας διαχείρισης των έργων αυτών είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου (ΔΕΥΑ Ρεθύμνου). Η Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνου έχει την ευθύνη των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης του ενιαίου, πλέον, Καλλικρατικού, Δήμου Ρεθύμνου. Σε αυτόν περιλαμβάνονται οι Δημοτικές ενότητες Ρεθύμνου, Αρκαδίου, Νικηφόρου Φωκά και Λαππαίων. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ρεθύμνου, είναι δημοτική επιχείρηση (ελέγχεται – διοικείται) από διοικητικό συμβούλιο ορισμένο από τον Δήμο), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή (μη κερδοσκοπικό) χαρακτήρα.