Ηλιακή Ξήρανση & Κομποστοποίηση

Περιγραφή των Έργων

Στο πλαίσιο του έργου: «Αναβάθμιση και Επέκταση Βιολογικού Καθαρισμού Ρεθύμνου», έχει κατασκευαστεί μια πρωτοποριακή μονάδα συνδυασμένης ηλιακής ξήρανσης και κομποστοποίησης της παραγόμενης αφυδατωμένης ιλύος από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, με στόχο την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος κόμποστ (compost) πρώτης κατηγορίας (Class A) για την επαναχρησιμοποίηση του σε γεωργικές εφαρμογές (ελαιώνες κ.λπ.).

Η Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης και Κομποστοποίησης κατασκευάστηκε στις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου, την περίοδο 2025- 2020 και είναι σε λειτουργία από τον Ιανουάριο 2021.

Η μονάδα ηλιακής ξήρανσης και κομποστοποίησης αποτελεί μια συνδυασμένη μονάδα ηλιακής ξήρανσης- κομποστοποίησης ιλύος, πρωτοποριακή στο είδος της για τα ελληνικά δεδομένα και απαρτίζεται από:

  • Μονάδα θρυμματισμού κλαδιών- ξύλων.
  • Δύο ηλιακά ξηραντήρια (2×1000 m2) με συστήματα ανάδευσης, κυκλοφορίας του αέρα, μετεωρολογικό σταθμό, το σύνολό τους αυτοματοποιημένα για μεγιστοποίηση της εξάτμισης του νερού.
  • Μονάδα προσθήκης Ζεόλιθου στο μίγμα.
  • Αντιδραστήρας κομποστοποίησης σε κλειστό κτήριο 1.500 m2 με τρία κανάλια ζύμωσης, μηχανική ανάδευση και προώθηση του μίγματος, εξοπλισμό αυτόματης προσθήκης νερού, αεριστήρες εμφύσησης αέρα μέσα στο ζυμωμένο μείγμα για τη διατήρηση αερόβιων συνθηκών και με αυτοματισμούς ελέγχου της θερμοκρασίας.
  • Μονάδα κοσκίνισης του τελικού προϊόντος και αφαίρεσης προσμίξεων.
  • Μονάδα ωρίμανσης του κόμποστ, αποθήκευσης αυτού και τελικής διάθεσής του.