Κόμποστ Ρεθύμνου

Το προϊόν

Το Κόμποστ Ρεθύμνου αποτελεί το εμπορικό προϊόν του παραγόμενου κόμποστ από τη Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης και Κομποστοποίησης της ΔΕΥΑ Ρεθύμνου. Αποτελεί το κόμποστ της ΔΕΥΑΡ, το οποίο είναι ένα οργανικό, εδαφοβελτιωτικό και λιπασματικό προϊόν που παράγεται από:

 • Κλαδέματα δέντρων,
 • Φυτικά υπολείμματα κήπων,
 • Ιλύ βιολογικού καθαρισμού,
 • Φυσικό ζεόλιθο,
 • Φύκια θάλασσας.

Φορείς πιστοποίησης

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Έρευνας
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ), Τμήμα Γεωπονίας
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π), Σχολή Χημικών Μηχανικών
Εργαστήριο ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ

Χημικές και Μικροβιολογικές Αναλύσεις

 • Αποτελεί ώριμο κόμποστ Ποιότητας Α (Class A Pathogen Requirements) κατάS. Environmental Protection Agency EPA (40 CFR Part 503),
 • κατάλληλο για γεωργική χρήση,
 • άριστο οργανικό, εδαφοβελτιωτικό και λιπασματικό προϊόν,
 • με μεγάλη λιπασματική αξία, με βάση τα μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά ιχνοστοιχεία,
 • με άριστα φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά,
 • ελεύθερο από επιμολυντές,
 • απουσία παθογόνων μικροοργανισμών (Escherichia Coli O157, Salmonella spp.),
 • με πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις σε βαρέα μέταλλα,
 • σχεδόν μηδενικές τιμές στους οργανικούς μικρορυπαντές (PAHs, PCBs, PCDDs),
 • απουσία εξασθενούς χρωμίου και αρσενικού,
 • χαμηλής περιεκτικότητας σε χλωριούχα ιόντα, συγκριτικά με τα χημικά καλιούχα λιπάσματα,
 • χαμηλής περιεκτικότητας σε κάδμιο, συγκριτικά με τα φωσφορούχα χημικά λιπάσματα,
 • απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων και φυτοπαθογόνα.

Οφέλη από τη γεωργική χρήση του κόμποστ

Τα οφέλη από τη γεωργική χρήση του κόμποστ είναι:

 

 • πολύ πλούσιο σε θρεπτικά στοιχεία, το οποίο μειώνει την ανάγκη για συνεχή χρήση μεγάλων ποσοτήτων χημικών λιπασμάτων.
 • Μειώνει τα προβλήματα από παράσιτα και νηματώδη, το οποίο βοηθά τα φυτά να είναι πιο ανθεκτικά με αποτέλεσμα τη μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων. Πλούσιο σε ωφέλιμους μικροοργανισμούς που προστατεύει τις καλλιέργειες από ασθένειες.
 • Βελτιώνει τα φυσικά βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους, το πορώδες (καλύτερος αερισμός), την εδαφική δομή, την αποσυμπίεση, τη βιολογική ενεργότητα, τη διαθεσιμότητα θρεπτικών.
 • Προφυλάσσει σε σημαντικό βαθμό τα εδάφη από τη διάβρωση και την ερημοποίηση.
 • Βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων, αυξάνει τη γονιμότητα των εδαφών και την παραγωγικότητα των καλλιεργειών.
 • Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών ζύμωσης (60 oC για 60 ημέρες) είναι απαλλαγμένο από σπόρους ζιζανίων και φυτοπαθογόνα.
 • Αποδεσμεύει σταδιακά και σε βάθος χρόνου τα θρεπτικά στοιχεία και ελαχιστοποιεί τις απώλειες των χημικών λιπασμάτων στην ατμόσφαιρα (εξαέρωση) αι στα υπόγεια νερά (έκπλυση).
 • Βελτιώνει τη στράγγιση στα βαριά εδάφη και αυξάνει την υδατο-ικανότητα στα ξηρικά και αμμώδη εδάφη.